O’quvchilarini tarbiyalashda diktantning roli va ahamiyati (Metodik tavsiya)

Published by admin on

O`qituvchi qaysi chorakda, nechta va qachon diktant yozdirilishini oldindan rejalashtirgan holda, oldindan tayyorlab boriladi va aytiladi.
O`quvchilarni diktant yozishga tayyorlash, ular yo`l qo`yishi mumkin bo`lgan xatolarni oldini olish ustida muntazam ishlash odatlantirishning sharti hisoblanadi.

  1. O`quvchilarni tarbiyalashda diktantning roli va ahamiyati.
  2. Diktant yozishga tayyorlash.
  3. Diktant va uning turlari.
  4. Xatolarni hisobga olish va ular ustida ishlash.

Yuklab olish

Dars jarayonida unumli foydalanishda sizga omad tilaymiz!

Boshlang’ich sinf o’qituvchisi: Go’zal Hamdamovna