O’qituvchilar uchun

Online test tizimiga xush keldingz!  Attestatsiya-2020 na'munaviy testlari  Boshlang'ich ta'lim Attestatsiya - 2020

Familiyangiz
Ismingiz
1. 1-sinf o‘quvchilari savod o‘rgatish davrida qaysi punktuatsiya belgilari bilan tanishadilar?
2. O‘qish va yozuv malakasi...
3. Nazariy tekshirish metodi nimalarga tadbiq etiladi?
4. Lug‘at  diktantini o‘tkazish  qanday maqsadda qaratiladi?
5. Nimani o‘qitish kerak? Savoliga javob bo‘lgan qatorni aniqlang.
6. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining lug‘ati bir ona tili darslarida nechta so‘zga boyishi lozim?
7. Ona tili o‘qitish metodikasining predmeti ko‘rsatilgan javobni toping.
8. Bosh va jo‘nalish kelishigi shaklidagi ismlarga qo‘shilib keladigan ko‘makchi qaysi qatorda berilgan?
9.

Induksiya metodiga berilgan ta`rifni aniqlang.

10. Undosh tovushlar un paychalarining harakati  holatiga va og‘iz bo‘shlig‘ining qayerida to‘siqqa uchrashiga, faqat shovqindan iborat bo‘lishi yoki ovozning shovqinidan ustunligiga qarab necha turga bo'linadi?
11. Boshlang‘ich sinflarda ona tili o‘qitish metodikasi necha bo‘limdan iborat?
12. 3-4-sinflar uchun “Ona tili”, “O'qish”, “Matematika”, “Atrofimizdagi olam”, “Tabiatshunoslik” fanlaridan metodik qo„llanma va multimediali ilovalar qachon yaratiladi?
13. To'lqin Hayitning "Vatan surati" matnida qaysi shaharlar tilga olingan?
14. 2- sinf o’qish darsligida berilgan “Oltin kuz” she’rining muallifini aniqlang
15. Sintez mashq turlari:
16. Og‘zaki nutq ko‘pincha qay tarzda ifodalanadi?
17. Noto'g'ri kasrga to'g'ri berilgan ta'rifni belgilang?
18. O‘quvchilar inshoga tayyorgarlik davrida qanday xatolarga yo‘l qo‘yadilar?
19. DTS  bo‘yicha A1 darajadagi 4-sinf o‘quvchilari 1 daqiqada nechta so‘z o‘qishlari kerak?
20. O‘quvchilar o‘qituvchi tavsiya etgan til dalillarini kuzatib, tahlil qilib, shu asosda xulosa va takliflar keltirishi qaysi metod orqali amalga oshiriladi?
21.

Turli ta’lim tizimiga ega bo‘lgan davlatlarda kitobxonlik sifati monitoringini tadqiq qilish nima deb ataladi?

22. Boshlang‘ich sinf ona tili dasturining tuzilishi to‘g‘ri berilgan qatorni aniqlang
23. Ona tili o‘qitish metodikasining tamoyillari:
24.

Diktantlar  maqsadiga ko‘ra necha turli bo‘ladi?

25. O‘qituvchi yozilgan inshoni necha kun tekshiradi?
26. 3-4-sinflarda insho yozish uchun qancha vaqt ajratiladi?
27. Chingizxon qaysi daryo sohilida Jaloliddinga qarshi yurish boshladi?
28. " Hamma gap aql bilan irodada" jumlasi qaysi hikoyaga tegishli?
29. -lik qo‘shimchasi bilan qaysi so‘z turkumlaridan ot yasash mumkin?
30. Gap tuzish va uni qayta tuzishga qaratilgan mashqlar bu…
31. ”Balli buva” hikoyasida Balli buva necha kishilik  ishni bir kechada bajaradi?
32. Sayyoralarning eng kichigi ?
33. Koinotdagi ”daydi toshlar” bu -……..?
34. AQShda Tim Berners Li tomonidan mukammal shakllangan masofaviy   ta'limning rivojlanishi qaysi yillarga borib taqaladi?
35. Zargarchilik qaysi viloyatda keng rivojlangan?
36. Sintaktik-uslubiy xatolarning qaysi turlari xato hisoblanmaydi?
37. Umumiy yoki muayyan keng qamrovli masalalarni yechishda mavjud bilim va ko‘nikmalarni amaliy tajribada ko‘llay olish qobiliyatini anglatadi. Bu ta'rif qaysi atamaga qaratilgan?
38. 2-sinfda Ot so‘z turkumi bo‘yicha beriladigan bilimlar nimalardan iborat?
39.

O‘zbek tiliga  Davlat tili maqomi qachon  berilgan?

40.

3-sinf o'qish darsligidagi "Qorparcha" ertagida  ona Bulut Qorparchani nimaga aylantirib qo‘ydi?

     

 

 

 

 

 

Attestatsiya-2020. Boshlang'ich ta'lim O'QISH  ONLINE TEST Attestatsiya -2020 BT

Familiyangiz
Ismingiz
1.

”Tichlik- eng oliy ne’mat” qaysi tarixiy shaxslar nomi  keltirilgan?

2.

1-sinf  o’qish darsligida berilgan “Dil so’zlari” she’ri muallifi?

3.

Toshkent  metrosining uzunligi ?

4.

2- sinf   “Zilol suv”matni  muallifi kim?

5. 2-sinf  ''Ilk saboq'' she'ri muallifi?
6.

2-sinf o’qish  darsligida berilgan “Vatanjonim,vatanim '' she'ri muallifini toping?

7.

2- sinf   “Qarg‘a bilan tulki'' masalning muallifi?

8.

"Kitobim ,jon kitobim” she’ri  muallifi ?

9.

2-sinf  o‘qish darsligidagi “She’rim senga,Vatanim” muallifi kim?

10. Maqolga berilgan ta’rifni belgilang
11. ''Afrosiyob''- tez yurar poyezd matni muallifi?
12.

2- sinf  darsligidagi  “Laylakqor'' she'ri muallifi kim?

13.

1-sinf darsligida berilgan “Bahor kelgach” she’ri muallifi ?

14. 1-sinf o’qish darsligida “Qafasdagi qushcha “ qahramonlarini belgilang
15.

1-sinf o’qish darsligidagi “Ikki do’st” hikoyasida do’sti toshga nima deb yozdi?

16. 2-sinf  darsligidagi ''Kuz fasli'' she'ri muallifi kim ?
17.

1-sinf o’qish darsligidagi  “Musavvir “ muallifi ?

18.

2-sinf  o'qish darsligidagi "Ajoyib bahs " ertagi qahramonlarini belgilang?

19.

Bilimni mash’alada taralayotgan nurga o’xshatgan kim?

20. 2- sinf  darsligidagi  “Tog’ malikasi'' muallifi?
21. 2- sinf   “Alisherning onasi'' she'ri muallifi?
22. 2-sinf  darsligidagi  ''Keksa kulol va shogird'' hikoyasi qahramonlarini belgilang
23.

2-sinf o’qish darsligida berilgan  “Tashnadirman ilmga,Yurarman seni maqtab.” misrali she’r nomini belgilang?

24.

2- sinf '' Mehmon keldi'' hikoyasi qahramonlarini belgilang?

25. 2-sinf  darsligidagi  ''Keksa kulol va shogird'' hikoyasi muallifi kim?
26.

2-sinf  o’qish darsligida “Ma’naviyatli xalqni yengib bo’lmaydi”  rivoyatining qahramonlarini belgilang?

27. 1-sinf o’qish darsligidagi “Yozgi yomg’irdan so’ng” she’ri muallifi?
28. 2-sinf  darsligidagi ''Kuz'' matni muallifi?
29.

2-sinf  darsligidagi  ''Hunar -bebaho boylik'' she'ri muallifi kim?

30.

2-sinf o’qish darligining mualliflarini belgilang

31.

2-sinf  darsligidagi  “Barglar nega sarg’ayadi?”ertagi  qahramonlarini belgilang?

32.

“Qish va bolalar “ she’ridagi muallifi?

33.

1-sinf o’qish darsligida “Qish” she’rida qaysi ismlar tilga olingan?

34. Masalga to'g'ri berilgan ta'rifni belgilang?
35. 1-sinf o’qish darsligidagi ”Bu qaysi fasl?”  matni muallifi?
36.

2- sinf ''Amir Temur haqida hikoya'' kimning qalamiga mansub?

37. 1-sinf  o'qish darsligidagi "Sakkizinchi mart" she’ri muallifini toping?
38.

Toshkent  metrosi  nechta bekatdan iborat?

39.

2-sinf  darsligidagi  “Barglar nega sarg’ayadi?”  ertagida kirpivoy kimning javobidan qoniqdi?

40.

”Baxtli bolalar o’lkasi” she’ri muallifi ?