Pedagoglarga

Meyoriy hujjatlar

Jurnal yuritilishi bo'yicha tavsiya, Yillik taqvim mavzu rejalar, tarbiyaviy soat rejasi va to'garak mashg'ulotlarini na'munaviy variantlari mavjud.

Metodik yordam

Ushbu havola orqali siz dars jarayonida foydalish uchun qulay bo'lgan metodik hamda ko'rgazmalar manbalar olishingiz mumknin.

Testlar banki

Ushbu havola orqali sinflar kesimida joylashtirilgan testlar va didaktik o'yinlar joylashtirilgan.

Dars ishlanmalar

Boshlang'ich sinf fanlariga oid dars ishlanmalar va mashg'ulot ishlarini olishingiz mumkin.