Muallima.uz

Muallima.uz

TELEGRAM

Rasmiy kanal

Pedagoglar uchun materiallar

Xolmanova Z. Tilshunoslikka kirish

03-08-2020

Faylni ko'rish

Boshlang'ich sinflarda Tabiatshunoslikni o‘qitish metodikasi M.I.NURIDDINOVA

09-07-2020

Faylni ko'rish

Boshlang'ich sinflarda Husnixat va uni o'qitish metodikasi X.G'ULOMOVA

09-07-2020

Faylni ko'rish

Boshlang'ich sinflarda Matematika o'qitish metodikasi N.U.BIKBAYEVA

09-07-2020

Faylni ko'rish

Boshlang'ich sinflarda Мatematika o'qitish metodikasidan praktikum M.E.JUMAYEV

09-07-2020

Faylni ko'rish

Boshlang'ich sinflarda Matematika o'qitish metodikasi M.E.JUMAYEV

09-07-2020

Faylni ko'rish

Boshlang'ich sinflarda Ona tili o'qitish metodikasi KARIMA QOSIMOVA

09-07-2020

Faylni ko'rish